lnwshop logo

ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี

ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี
ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 1ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 2ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 3ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 4ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 5ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 6ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 7ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 8ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 9ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 10ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 11ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 12ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 13ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 14ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 15ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 16ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 17ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 18ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 19ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 20ขายด่วน โครงการ คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ตกแต่งใหม่ สวย สะอาด พร้อมอยู่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต ,ซอยลำลูกกา คลอง2 ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี thumbnail 21
รหัสสินค้า List 60373 #1
หมวดหมู่ อสังหาแนะนำ
ราคา 790,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 21 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ขาย คอนโด เดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 THE CACHE Lamlukka Klong2 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต

ที่ตั้ง : The Cache Condominium 42/212 ,ซอยลำลูกกา คลอง2  ถนนเสมาฟ้าคราม , คูคต , ลำลูกกา, ปทุมธานี, 12130


ตึก A5 ชั้น1

พท. 28.5 ตารางเมตร

1นอน 1น้ำ 1โถง 1ครัว มีเฟอร์+แอร์ มีระเบียง

รปภ.24 ช.ม.,cctv,คีย์การ์ด,ที่จอดรถ มีวินมอเตอร์ไชค์,รถเมล์

จุดเด่นของห้อง  ห้องตกแต่งใหม่สวย สะอาด อยู่ชั้นล่างเดินทางเข้าออกง่าย ขายพร้อมเฟอร์ ตึกนี้ดาดฟ้าโล่งกว้าง รับลม หรือ ทำกิจกรรมออกกำลังกายได้อย่างดี นัดชมห้องได้ทันที สนใจจริงต่อรองราคาได้ ราคาไม่แพง ในงบประมาณไม่ถึงล้านนับว่าคุ้มมาก

จุดเด่นของโครงการ   
– The Cache สะพานใหม่ – ลำลูกกาคลอง 2 โครงการตั้งอยู่ติดถนนเลียบคลอง 2 (เสมาฟ้าคราม) ซึ่งสามารถเข้าออกได้จาก ถนนรังสิต – นครนายก และถนนลำลูกกา ห่างจากถนนลำลูกกาเพียง 700 เมตร เป็นโครงการอาคารชุด

เนื้อที่ทั้งหมด     4 ไร่ 2 งาน 90.00 ตร.ว.

ลักษณะ The Cache สะพานใหม่ – ลำลูกกาคลอง 2 โครงการตั้งอยู่ติดถนนเลียบคลอง 2 (เสมาฟ้าคราม) ซึ่งสามารถเข้าออกได้จาก ถนนรังสิต – นครนายก และถนนลำลูกกา ห่างจากถนนลำลูกกาเพียง 700 เมตร เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 8 อาคาร และอาคารพาณิชย์ อีกจำนวน 38 ห้อง

โซน     ปทุมธานี, คลองหลวง, ธัญบุรี, ลำลูกกา
ขนส่งสาธารณะ     รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สถานีคูคต)


สถานที่สำคัญใกล้เคียง
1. สนามบินดอนเมือง
2. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
3. อนุสรณ์สถาน
4. โรงพยาบาลรังสิต
5. โลตัส
6. บิ๊กซี
7. โรงพยาบาลสายไหม
8. ดอนเมืองโทลล์เวย์
9. ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต


สิ่งอำนวยความสะดวก
– สวนสาธารณะ
– รปภ.
– คีย์การ์ด
– ที่จอดรถ
– มีวินมอเตอร์ไชค์,รถเมล์

สถานที่คมนาคม
- สนามบินดอนเมือง
- สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีคูคต
- สถานีรถไฟดอนเมือง
- สถานีรถไฟหลักสี่
- ทางด่วนโทล์เวย์
- จุดขึ้น-ลง ถ.วงแหวนรอบนอก

เส้นทางเดินรถประจำ
- สาย 374 (ผ่านหน้าโครงการ)
- สาย 543 อู่บางเขน
- สาย ปอ 39 ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต)-แยกลำลูกกา-อนุสาวรีย์
- สาย ปอ 49 ลำลูกกา-พหลโยธิน-หลักสี่ ม.เกษตร-กรมวิทยาฯทหารเรือ
- สาย 34 รังสิต-แยกลำลูกกา-หัวลำโพง
- สาย 114 อู่เขมา-แยกลำลูกกา

-----------
แผนที่ :   https://goo.gl/maps/veajuNqPMqz
----------

ราคา 790,000 บาท (ต่อรองได้ถ้าสนใจจริง)

นัดดูได้ทันที
► Line: varitv
► Tel. 085-715-0314
► ฝากข้อความ : http://m.me/293368967694964
► ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้าน-ที่ดินฟรี

--------------------------------------------------------

รายละเอียดภาษาอังกฤษ

For Sale THE CACHE Lamlukka Klong2 near the Green Line BTS Station,

Location: The Cache Condominium 42/212, Soi Lamlukka Klong 2, Sathon Phra Kradam, Kukat, Lamlukka, Pathum Thani, 12130

Building A5, 1st floor

28.5 square meters

1 bedroom, 1 water, 1 hall, 1 kitchen, air + balcony, balcony

24 hr security guard, cctv, keycard, parking Have a Win Motor Bike, Bus

Room Features The room is newly refurbished and clean on the ground floor. Sale Furnished. This building is open to the wind, wind or exercise. Arrive room immediately. Actually, bargains are inexpensive in budget, not worth millions.

- Map: http://goo.gl/maps/veajuNqPMqz

- Website: http://www.prbaan.com/product/943

- Price 790,000 baht

For more information Please,Contact
Line : varitvบริการรับฝากขาย-ซื้อ-บ้าน-คอนโด-ที่ดิน-เช่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
วริษฏ์ สุทธินวรัตน์ (แว่น)
โทร 085-715-0317
https://www.facebook.com/varit.sutthinavarut
https://www.facebook.com/prbaan55/
http://www.ขายบ้าน-ขายคอนโด-ขายที่ดิน.com/
http://www.prbaan.com/
https://www.pantipmarket.com/ipage/prbaan/
http://www.estatecorneragency.com/
https://www.kaidee.com/member/listing/637609
https://www.thaihometown.com/user/id/158386
https://www.teedin108.com/member/detail/28243/
https://www.dotproperty.co.th/real-estate-agent/349977
http://www.teedindd.com/th/property/agent-detail.php?uid=3415
http://www.thaihomeonline.com/member/21542
https://www.homefy.com/index.php?page=dealer-accounts&id=25908
https://www.baanfinder.com/th/member/wf1jdd

http://www.thaihomelist.com/th-prbaan
http://www.estatecorneragency.com/property/3446/60373.html .

https://www.facebook.com/prbaan55/posts/458203964544796 .
http://www.prbaan.com/product/943 .
https://www.pantipmarket.com/items/17344917 .
https://www.kaidee.com/product-133802941 .
https://www.thaihometown.com/condo/819182 .
https://www.teedin108.com/condo/view/1041593/ .
https://www.dotproperty.co.th/preview/property/1947710/ .
http://www.teedindd.com/th/property/property-detail.php?pd=20626 .
http://www.prakardproperty.com/property/show/209992 .
http://www.hometophit.com/hometh/home_view.php?home_id=554134 .
http://www.thaihomeonline.com/member/21542 .
http://www.homedd.co.th/property_display.php?id=57889 .
https://www.homefy.com/index.php?page=properties&id=120557 .
https://www.kobkid.com/market/99398 .
http://www.baanfinder.com/th/property/1558581 .
http://www.thaiplusproperty.com/properties/property.php?id=43616 .
► http://www.thaihomelist.com/home-th-201036.htm .
และอีก 500 เว็บพันธมิตร

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
  • ค่าธรรมเนียม - (ไม่มี)
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
 

Random

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม191,383 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด123,624 ครั้ง
เปิดร้าน30 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท19 เม.ย. 2561

Contact us

0857150314
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านขายบ้าน ขายคอนโด ขายทีดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขายบ้าน ขายคอนโด ขายทีดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขายบ้าน ขายคอนโด ขายที่ดิน รับฝากขายบ้าน ศูนย์กลางผู้ให้บริการที่ให้คำปรึกษาด้านซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ บริการตัวแทนรับฝากขายบ้าน ให้คำปรึกษา พร้อมจัดสินเชื่อ ลงโฆษณาฟรี รวดเร็ว ราคาดี
เบอร์โทร : 0857150314
อีเมล : varitv@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก